Religionsvidenskab – Københavns Universitet

 
Religionsvidenskab på Københavns Universitet

Faget Religionsvidenskab på Københavns Universitet beskæftiger sig med religioners historiske udvikling, samfundsmæssige placering og nutidige fremtræden.

Faget hører under Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS).

→ Læs om forskningen på instituttet.

→ Find kontaktoplysninger på de ansatte.

→ Find eksperter i presserummet.

Vil du læse Religionsvidenskab

Bacheloruddannelse
Læs om Religionsvidenskab på universitetets studievalgsportal.

Tilvalg/meritkurser
Se tilvalgs- og sidefagskurser i fakultetets tilvalgskatalog.

Kandidatuddannelser
Læs om Religionshistorie og Religionssociologi.

Efter- og videreuddannelse
Læs Religionsvidenskab på Åbent Universitet.

Er du studerende

Her kan du finde studievejledning, eksamensinfo m.m.:

Bachelorstuderende (også tilvalg)

Kandidatstuderende:

Religionshistorie (også tilvalg)
Religionssociologi (også tilvalg)

Studieordninger

Find fagets studieordninger i oversigten på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside.